04.02.2020

De terugbetaling van medische kosten

De terugbetaling van medische kosten

VSOA Politie bracht de problematiek over de terugbetaling van medische kosten (formulier F/L 123) regelmatig op de agenda van het Hoog Overlegcomité en vroeg een duidelijk actieplan.

De overheid laat weten dat de aanvragen behandeld worden volgens het beschikbare budget (de federale politie werkt momenteel in voorlopige twaalfden zoals de rest van de federale administratie…) en de datum van de aanvraag. (de oudste aanvragen krijgen een prioritaire behandeling)

Tijdens het hoog overlegcomité 243 van 18 december 2019 werd het actieplan toegelicht. Alle vergoedingen voor prestaties vanaf 1 januari 2020 worden binnen de twee maanden verwerkt zolang de achterstand nog niet is weggewerkt.

Vanaf het ogenblik dat er geen achterstand meer is zal DPPMS al het mogelijke doen om alle terugbetalingen binnen één maand te verwerken.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle