21.10.2019

De uitvoering van het sectoraal akkoord en de baremische opleiding voor de middenkaders in de loonschaal M4.1

De uitvoering van het sectoraal akkoord en de baremische opleiding voor de middenkaders in de loonschaal M4.1

In de HR Info News 71 van augustus 2019 worden de maatregelen uit het sectoraal akkoord toegelicht.

Voor de middenkaders zullen de loonschalen vanaf 1 juli 2020 opgetrokken worden en worden er vier weddetrappen (weddetrap 26 t.e.m. 29) toegevoegd aan de loonschaal M4.1.

Vanaf 1 november 2022 zal men in een tweede fase kunnen overgaan naar de nieuwe loonschaal M5.1 via de normale baremische loopbaan, m.a.w. na 6 jaar anciënniteit in de loonschaal M4.1 “indien het personeelslid aan de voorwaarden voldoet”.

Echter, een personeelslid van het middenkader dat zich momenteel in de hoogste loonschaal van het middenkader (M4.1) bevindt is niet meer verplicht om nog een baremische opleiding te volgen. Maar door de invoering van de nieuwe loonschaal M5.1 zal het personeelslid in regel moeten zijn met het aantal uren gevolgd in het kader van de baremische opleidingen.

VSOA Politie heeft deze vergetelheid ontdekt in het kader van de uitvoering van het sectoraal akkoord en aangekaart bij de overheid. Wij hebben eveneens een constructieve oplossing voorgesteld.

De overheid heeft ons voorstel aanvaard: op 1 november 2022 wordt nagegaan hoeveel jaren een personeelslid van het middenkader zich in de loonschaal M4.1 bevindt. Op basis daarvan zal het personeelslid geen enkele of proportioneel (afhankelijk van zijn/haar anciënniteit in de loonschaal M4.1) nog 1, 2, 3, … baremische opleidingen moeten volgen om over te gaan naar de nieuwe loonschaal M5.1.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle