De uitvoering van het sectoraal akkoord…. Stand van zaken na de ministerraad van vrijdag

10.05.2019

Vorige week kondigden we aan dat de minister van Binnenlandse Zaken zijn verantwoordelijkheid zou nemen en van plan was om het sectorale akkoord waaronder het deel van de looncorrectie te verdedigen bij de Ministerraad van vandaag.

We willen er aan herinneren dat zowel de eerste minister als de minister van Binnenlandse Zaken groot belang hechtten aan de goede uitvoering van het gehele sectorale akkoord.

We hebben daarnet vernomen dat de regering inderdaad consequent is gebleven en akkoord is gegaan het sectorale akkoord VOLLEDIG uit te voeren! We zijn erg trots om dit aan te kondigen omdat het VSOA Politie de afgelopen dagen veel druk heeft uitgeoefend om dit te bereiken.

De eerste maatregel van dit akkoord – de correctie van de loonschalen B4 en B5 – zal begin juli van kracht worden.

De officiële notificatie zal in de loop van de namiddag volgen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..