03.04.2019

De uitvoering van het sectoraal akkoord… stand van zaken

De uitvoering van het sectoraal akkoord… stand van zaken

Vandaag hebben wij tijdens het onderhandelingscomité nogmaals aan de overheid gevraagd hoe ver het staat met de uitvoering van het sectoraal akkoord waarvan de eerste maatregelen ingaan op 1 juli 2019.

De minister van Begroting had een bijkomende analyse gevraagd m.b.t. de impact op de pensioenen aan de minister van Pensioenen.

Deze analyse werd ondertussen afgewerkt.

De voorzitter van het onderhandelingscomité zegt dat zowel de eerste minister als de minister van Binnenlandse Zaken gaan voor de correcte uitvoering van het sectoraal akkoord.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle