03.05.2019

De uitvoering van het sectoraal akkoord… VSOA Politie voert de druk op

De uitvoering van het sectoraal akkoord… VSOA Politie voert de druk op

Tijdens het onderhandelingscomité van 3 april 2019 vroegen wij naar een stand van zaken van het toch wel zeer belangrijk dossier voor alle personeelsleden van de geïntegreerde politie. De minister van Binnenlandse Zaken antwoordde dat de minister van Begroting een aanvullende analyse had gevraagd aan de minister van Pensioenen met betrekking tot de impact op de begroting van de pensioenen.

Twee verschillende kabinetten hielden zich met dit dossier bezig sedert … november 2018. Ze hebben nu eindelijk hun advies gegeven.

De minister van Binnenlandse Zaken neemt dan ook zijn verantwoordelijkheid en zal op vrijdag 10 mei het luik “weddecorrecties” en de rest van het sectoraal akkoord verdedigen en voor definitieve goedkeuring voorleggen aan de ministerraad.

We weten dat zowel de eerste minister als de minister van Binnenlandse Zaken veel belang hechten aan een correcte uitvoering van het volledige sectoraal akkoord.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle