De Veiligheid van de Agenten van Politie is een Prioriteit

Sinds een aantal maanden is het VSOA – Politie zeer bezorgd wat betreft onze collega’s “agenten van politie” gezien de steeds zwaardere geweldplegingen op politiemensen. De bevoegdheden van de Agenten van politie zijn uitdrukkelijk geformuleerd in de GPI 52 en werden substantieel uitgebreid door de Wet van 01/04/2006, wat met zich meebrengt dat hun werkomstandigheden meer risico’s inhouden. (vb. fouilleren van gebouwen en personen, arrestaties bij heterdaad, bewaking van aangehouden personen, wegcontroles, gebruik van geweld, …).

Thans is hun individuele bescherming- en verdedigingsuitrusting beperkt tot het dragen van een peperspray en handboeien daar waar sommige andere openbare ambtenaren, die NIET tot de politie behoren, een vuurwapen mogen dragen.

De bewapening van de Agenten van politie is onvoldoende en moet zo spoedig mogelijk herzien worden! Het gaat hier om hun veiligheid!!!

In juni 2009 heeft het VSOA – Politie aan de overheid gevraagd dit punt in te schrijven op de dagorde van het Onderhandelingscomité. Momenteel bevindt het dossier zich in de handen van de “bewapeningscommissie” en zou een van de volgende weken voorgelegd worden aan het onderhandelingscomité.

U moet echter weten dat het standpunt van het VSOA – Politie niet bijgetreden wordt door de andere syndicale organisaties die meer begaan schijnen te zijn met bepaalde statutaire en filosofische aspecten van dit onderwerp dan met de veiligheid van de 2500 Agenten van politie.

Wordt vervolgd …

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..