De vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar.

art1

Zaventem, 14 augustus 2012

De vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar.

Stand van zaken.

Door het ontbreken van een verlenging van de uitvoeringsmaatregel in de wet van 10 april 1995 betreffende de vrijwillige vierdagenweek en de halftijds vervroegde uittreding, konden geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend sedert 1 januari 2012.

De publicatie in het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2012 van de « Wet betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector – (19 juli 2012). » is reeds een stap voorwaarts in dit dossier.

Inderdaad, er moeten nog de nodige koninklijke besluiten worden genomen om deze bepalingen van toepassing te maken voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie. (cfr artikel 2 alinea 4 van deze Wet) :

« De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, onder de nadere regelen en voorwaarden die Hij bepaalt, de vierdagenweek bepaald in de artikelen 4 tot 6 en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar bepaald in de artikelen 7 en 8, geheel of gedeeltelijk van toepassing maken op alle of bepaalde personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de politiediensten bedoeld in artikel 116 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, of op die van één van beide voornoemde kaders en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie bedoeld in artikel 143 van diezelfde wet van 7 december 1998.».

De overheid werd reeds geïnterpelleerd betreffende dit onderwerp, maar zij verdaagt het debat naar de maand september van dit jaar.

Het VSOA Politie zal hierop terugkomen bij de volgende onderhandeling en zal de overeenkomstige toepassing in ons statuut vragen van deze wettelijke bepaling.

Wij houden u zeker op de hoogte van de evolutie in dit dossier.

Jean-Pierre Harmegnies – Vast afgevaardigde

Eddy Borms – Vast afgevaardigde

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..