De Vivaldi regering begraaft de NAVAP-regeling en pleegt woordbreuk

26.07.2023

Vandaag verscheen in het Staatsblad het KB van 29 juni 2023 tot wijziging van het RPPol betreffende de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering. Hierdoor wordt de NAVAP-regeling tegen 31 december 2030 afgebouwd en zal dit stelsel op 31 december 2032 volledig verdwijnen.

Na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 juli 2014 verscheen er op 9 november 2015 een KB over het eindeloopbaanregime voor operationele personeelsleden van de geïntegreerde politie. Dit KB voorzag een overgangsregeling voor personeelsleden die voor de datum van het arrest een preferentiële pensioenleeftijd genoten. Een uittrederegeling onder bepaalde voorwaarden, voor een beperkt aantal personeelsleden én die zou gelden tot alle regelingen van vervroegde uittreding in de federale openbare sector geharmoniseerd werden. Dit laatste werd nogmaals bevestigd tijdens de laatste sectorale onderhandelingen in een getekend protocolakkoord door de ministers van Binnenlandse Zaken én Justitie.

Maar tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2022, onder impuls van minister van Quickenborne pleegt deze regering woordbreuk en wordt de NAVAP-regeling afgebouwd en verdwijnt deze definitief na 31 december 2032.

Enkel de politie wordt geviseerd, andere gelijkaardige vervroegde uittrederegelingen (ook binnen Justitie) worden ongemoeid gelaten.

Wij overleggen momenteel met onze raadsman welke verdere stappen wij gaan ondernemen. Wij houden jullie verder op de hoogte.

Eén zaak is duidelijk: deze Vivaldi regering pleegt woordbreuk t.a.v. het politiepersoneel, is onbetrouwbaar en heeft geen respect voor onze sector.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..