De waarheid heeft haar rechten

15.03.2023

Gisterennamiddag werden de vakorganisaties uitgenodigd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Wij kregen de gelegenheid om het verloop van het sectoraal akkoord 2022 toe te lichten en een aantal andere belangrijke onderwerpen, o.a. de rekrutering bij de politie.

De volksvertegenwoordigers werden in kennis gesteld over de wijze waarop het sectoraal akkoord 2022, waarvoor de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie op 28 januari 2022 een protocolakkoord hadden gesloten met 2 vakorganisaties, op 11 oktober 2022 niet werd uitgevoerd zoals onderhandeld. Het kwantitatief luik werd gespreid over 3 jaren en de uitdoving van de NAVAP-regeling werd gekoppeld aan de invoering van de loonsverhoging. Van een telewerkvergoeding wordt zelfs geen woord meer gerept.

Ook het feit dat de minister van Justitie blijft ontkennen dat hij wel degelijk covoorzitter is van het onderhandelingscomité voor politiediensten werd uitvoerig toegelicht met de nodige documentatie. Juridisch is hierover geen enkele interpretatie mogelijk. Toch blijft minister Van Quickenborne dit in de kamer bij hoog en laag ontkennen.

Minister Van Quickenborne die in januari 2022 zijn akkoord gaf om het KB eindeloopbaanregeling van 2015 te respecteren, waar deze regering onder zijn impuls in oktober 2022 zonder enige onderhandelingsmarge een uitdoofscenario door onze strot drukte.

Het bericht van minister Verlinden over de 1.600 aanwervingen in 2022, terwijl er in werkelijkheid 300 inspecteurs minder werden aangeworven deed bij de commissieleden de wenkbrauwen fronsen.

De financiering van de politie blijft een prioriteit indien deze regering werk wenst te maken van meer veiligheid en een goed werkend politieapparaat.

In ieder geval ligt nu de bal in het kamp van het parlement. Zij werden volledig en correct geïnformeerd in tegenstelling tot hetgeen zij in het parlement vernemen van onze voogdijministers.

Een eerste stap om het vertrouwen tussen deze regering en de vakorganisaties (en bij uitbreiding heel het politiepersoneel) te herstellen kan enkel maar door het respecteren van de gesloten akkoorden.

Respect voor het gegeven woord en het politiepersoneel.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..