Depolitisering van de Politie !!! Nog maar eens politiek gesjoemel !!!

Brussel, 29/07/08

Persmededeling

Depolitisering van de Politie !!!
Wat met het nieuwe bestuur?
Nog maar eens politiek gesjoeme l!!!

Het VSOA Politie betreurt sinds lang de politieke benoemingen bij aanstellingen, door de Politieraad, van een kandidaat voor het mandaat van Korpsoverste binnen zekere politiezones.

Het is inderdaad zo dat, wanneer de betrekking van Korpsoverste vacant is, de wet voorschrijft om de kandidaturen open te stellen en een selectieprocedure te organiseren binnen de betrokken zone.

Te vaak hebben de syndicale organisaties, die als waarnemer in de Selectiecommissie zetelen, hun twijfels wat betreft de resultaten en de uiteindelijke keuzes van de politieke overheden. Tegenwoordig is het niet meer de beste kandidaat die systematisch weerhouden wordt en de keuze – stemming in het Politiecollege – weerspiegelt niet steeds de klassering die door de Selectiecommissie opgesteld werd.

Ten titel van voorbeeld, zie de recente voordracht tot benoeming overgemaakt door het Politiecollege van de Politiezone Hauts-Pays (Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain), aan de Minister van Binnenlandse Zaken, van een kandidaat die niet beschikte over het beste profiel voor de functie, geschikt verklaard en als 3° gerangschikt door de Selectiecommissie. De als eerste gerangschikte kandidaat werd echter naderhand verongelijkt door de Politieraad door middel van een of andere duistere politieke operatie. Nogmaals heeft een zekere politieke ideologie zijn stempel gedrukt op dit gesjoemel!

Dergelijke handelingen brengen ernstige schade toe aan het imago van het openbaar ambt, bewijzen voldoende het gebrek aan ethiek en deontologie en dienen geenszins de belangen noch de goede werking van de politiediensten en brengen in fine schade toe aan de burgers.

Gezien wat voorafgaat, is het VSOA Politie de mening toegedaan dat de Democratie met de voeten getreden werd !! VSOA Politie zal bij de bevoegde instanties reageren.

Alain YSEBAERT
Nationaal ondervoorzitter
Gsm: 0485534158

Op 02/09/2008 vernemen wij dat minister Turtelboom, die de minister van Binnenlandse Zaken vervangt, de beslissing van het politiecollege van de zone HAUTS-PAYS vernietigde en zodoende de benoeming van de nieuwe korpschef annuleerde.
Het VSOA was het enige syndicaat dat reageerde op deze politieke benoeming (PS) en met succes zoals nu blijkt.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..