Directeur van de Oost Vlaamse Politieschool jaagt de tolerantiegrens t.o.v. politieambtenaren naar beneden

Brussel, 08/01/2009
PERSMEDEDELING
Directeur van de Oost Vlaamse Politieschool jaagt de tolerantiegrens t.o.v. politieambtenaren naar beneden

VSOA Politie wenst te reageren op de uitlatingen van de directeur van de Oost Vlaamse Politieschool waarbij deze in de pers stelt dat een opgestoken middenvinger naar een agent of het roepen van “vuile flik” in feite niet erg is en niet hoeft geverbaliseerd te worden.

VSOA Politie vindt dergelijke uitspraak van iemand die ooit dienst deed in een territoriale rijkswachtbrigade, onaanvaardbaar.

Deze directeur beseft wellicht onvoldoende dat niet één op tien dergelijke voorvallen resulteren in een proces verbaal van smaad. Politiefunctionarissen weten uit dergelijke voorvallen diegenen wel te onderscheiden die “echt” willen smaden.

Nog erger is het signaal dat deze directeur geeft aan tal van jongeren die het thans al moeilijk hebben enig normbesef aan de dag te leggen ten overstaan van de ordehandhavers. Zij zullen zich gesterkt weten om voortaan bij de minste gelegenheid het middenvingertje op te steken of “vuile flik” te roepen, vermits dit toch niet zo erg is.

In een tijd waar waarden en normen steeds verder verloederen, past een dergelijke uitspraak van iemand die beter zou moeten weten, dan ook niet.

Uitspraken als deze versnellen immers enkel maar de neerwaartse spiraal wat betreft waarden en normen die zouden moeten gelden ten opzichte van politieambtenaren. VSOA Politie wenst zich hier dan ook volledig van te distantiëren en vraagt integendeel dat politiemensen met respect zouden bejegend worden.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
VSOA Politie08

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..