Dodelijk schietincident te Bilzen

Zaventem, 14/03/2010 – Persmededeling

DODELIJK SCHIETINCIDENT TE BILZEN

NET NU HET DEBAT OVER DE VEILIGHEID BRANDEND ACTUEEL IS,
WORDT OPNIEUW EEN COLLEGA SLACHTOFFER VAN ZINLOOS GEWELD

Weeral wordt op een dramatische wijze duidelijk gemaakt hoe gevaarlijk het beroep van politieambtenaar in feite wel is. Net op het ogenblik dat de politievakbonden met de overheid gesprekken voeren om het geweld ten overstaan van politiefunctionarissen in te dijken, alsook om een betere juridische bescherming te bekomen, betreuren wij het zoveelste dodelijke slachtoffer.

Zelfs zo in dit geval geen sprake is van een tekort aan personele- en materiele middelen, noodzakelijk voor het uitvoeren van de interventie aan de basis van het drama, toch maken de onvoorspelbaarheid die gepaard gaat bij dit soort interventies, jammer genoeg duidelijk dat iedere tussenkomst potentieel levensgevaarlijk is.

Onze gedachten gaan op dit ogenblik uit naar aan de getroffen familie alsook naar alle politieambtenaren welke van ver of nabij betrokken zijn bij dit drama.

VSOA – Politie wenst dan ook bij deze haar medeleven te betuigen aan de nabestaanden en de collega’s van onze overleden collega.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..