Dossier aspirant-hoofdinspecteur bij de Raad van State

06.01.2021

Wij vernemen dat de syndicale organisatie NSPV, al dan niet bij misverstand, een schrijven heeft gericht aan aspiranten-hoofdinspecteurs i.v.m. het gegeven dat een collega van hen een procedure is opgestart bij de Raad van State aangaande zijn niet toelating tot de opleiding als hoofdinspecteur, meer bepaald en ondermeer aangaande het besluit van de deliberatiecommissie van 25.08.2020 in het kader van een interne kandidatuur voor de selectie middenkader.

Wij beschouwen dit helaas als een vorm van ledenwerving met miskenning van de voortdurende inspanningen welke onze organisatie levert om de persoonlijke en collectieve belangen van onze leden te behartigen.

Indien en voor zover aangaande de problematiek van de aangespannen procedure een vrijwillige tussenkomst van enig belanghebbende nodig is dan zal daartoe, na onderzoek
door onze juridische dienst, het nodige worden gedaan.

Alhoewel dient opgemerkt dat de door de collega ingespannen procedure tegen de overheid is gericht en het in eerste instantie de overheid is welke haar argumenten dienaangaande moet laten kennen, zonder dat daarom het ene personeelslid moet worden opgezet tegen het andere.

Bij concrete vragen en verzoeken kan u steeds bij onze organisatie terecht via info@vsoa-pol.be of rechtstreeks bij onze dossierbeheerder koen.vanparys@vsoa-pol.be.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..