Dossier Copernicus : stand van zaken 01 augustus 2012

art1

Update 01/08/2012 – Dossier ‘Copernicus’ Beste leden, Beste afgevaardigden,   Na een periode van maandenlange stilte rondom de gerechterlijke evolutie in het copernicusdossier, heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel uiteindelijk een ordonnantie uitgevaardigd, dewelke door ons advocatenbureau ‘Vincent De Wolf & associés’ werd genotifieerd op 23 juli 2012. Deze betekening is gebeurd in naam van alle leden mandatarissen. De ordonnatie acteert een kalender waarin duidelijk wordt wanneer de betrokken partijen in deze zaak in een eerste fase hun hoofdzakelijke besluiten , in een tweede fase hun aanvullende en een derde fase hun eindbesluiten kunnen neerleggen en communiceren. De volgende inplaatsstellingskalender werd geacteerd  : -31/12/2012 : eerste besluiten door de Belgische Staat ; -01/07/2013 : eerste besluiten door Politiezones ; –03/12/2013 : ONZE eerste besluiten (door advocatenbureau ‘DeWolf’) ; -01/04/2014 : aanvullende besluiten door de Belgische Staat ; -01/10/2014 : aanvullende besluiten door de Politiezones -02/02/2015 : ONZE aanvullende besluiten met ONS synthesbesluit ( door advocatenbureau ‘De Wolf) ; -01/06/2015 : synthesebesluit door Politiezones ; -01/10/2015 : synthesebesluit door Belgische Staat De zitting voor de pleidooien is vastgelegd op 17/12/2015 om 08.45 uur voor de 21°Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. Ter info : Voor de leden van ons syndicaat VSOA-Politie die ons advocatenbureau ‘Vincent De Wolf & associés’ gemandateerd hebben (zie mandaat copernicus !!!) om hun belangen te verdedigen in dit dossier, werd de officiële kennisgeving van de verordening reeds verricht door het advocatenbureau zelf !!! Het is evident dat de rechtbank tevens deze verordening laat betekenen aan de tegenpartijen, zijnde de belgische staat en alle betrokken politiezones. Sommige politiezones hebben deze procedure niet goed begrepen en zij laten hun personeelsleden officieel kennisnemen van de aan de politiezone zelf gerichte verordening. Welverstaan dient u, als personeelslid, niet de verordening van de tegenpartij te betekenen !!! Dit is totaal absurd. Rappel De mogelijkheid bestaat om aanwezigheid te checken van uw copernicusmandaat in ons dossier, op de website www.vsoa-pol.be onder de rubriek ‘nieuws’, ‘mandaat copernicus’. In geval van een probleem aangaande de aanwezigheid van uw mandaat, gelieve een mail te sturen naar info@vsoa-pol.be gericht aan afgevaardigde Sacreas Benny (0477-465313).   Emmanuel LISPET Vast afgevaardigde VSOA-Politie Nationaal beheer Juridische dienst

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..