Dossier “Copernicus”

Zoals u weet, heeft de 21ste Nederlandstalige kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 29 juni 2018 – overeenkomstig de tot op heden gevestigde rechtspraak die in dit dossier werd gevestigd door het hof van beroep te Brussel – de eis van de federale en lokale politieambtenaren inzake de COPERNICUS-premie afgewezen als niet gegrond.

Deze beslissing is conform de door het hof van beroep te Brussel gevestigde rechtspraak, bevestigd door verschillende rechtbanken in eerste aanleg en hoven van beroep elders in het land, in een procedure die werd ingeleid door een andere politievakorganisatie aangaande dezelfde eisen.

Na analyse van de situatie en rekening houdend met de gelijkluidende rechtspraak in eerste aanleg, van de hoven van beroep en inzonderheid het hof van beroep te Brussel, heeft het nationaal comité van VSOA Politie besloten te berusten in deze beslissing en niet de kosten en erelonen van een beroepsprocedure te dragen tegen het vonnis dat op 29 juni 2018 door de 21ste Nederlandstalige kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel werd uitgesproken.

Deze beslissing werd mede gemotiveerd door het risico dat, bij een beroepsprocedure, de politieambtenaren zouden veroordeeld worden tot het betalen van de procedurekosten.

Indien desondanks leden van onze vakvereniging, ten persoonlijke titel, beroep zouden wensen aan te tekenen tegen het vonnis van 29 juni 2018 uitgesproken door de 21ste Nederlandstalige kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zullen zij hiervoor persoonlijk verantwoordelijkheid zijn.

Op 15 augustus 2018 had nog geen enkele tegenpartij het vonnis op het kantoor van Mr. VANCROMBREUCQ – FREROTTE & Associés (gekozen woonplaats) laten betekenen.

De leden die beroep willen aantekenen tegen het vonnis kunnen dit vanaf heden op eigen kosten doen en dienen hiervoor rechtstreeks contact te nemen met de tegenpartijen alsmede hun raadslieden, en een verzoekschrift tot hoger beroep in te dienen.

De kopie van het vonnis gewezen op 29 juni 2018 door de 21ste Nederlandstalige kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel – met als rolnummer “2011/53/A” – met daarin de volledige coördinaten van de tegenpartijen en hun raadslieden is beschikbaar op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Van haar kant, laat VSOA Politie vanaf nu de raadslieden van de tegenpartijen weten dat ze geen beroep zal instellen tegen het vonnis gewezen op 29 juni 2018 door de 21ste Nederlandstalige kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, en dat het aan haar leden toekomt, die wensen beroep aan te tekenen, om dit te doen ten persoonlijke titel en op eigen kosten.

VSOA Politie vestigt de aandacht van haar leden op het feit dat, indien men beroep wenst aan te tekenen tegen het vonnis gewezen op 29 juni jongstleden door de 21ste Nederlandstalige kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, men beschikt over een termijn van één maand om dit te doen vanaf de betekening van voormeld vonnis.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..