Dossier pensioenen : gunstige evolutie !

art1

Wij verkregen zopas een nieuwe versie (de zoveelste van de laatste 6 dagen) van het voorontwerp van Wet betreffende de pensioenen van de overheidssector.

Aangezien wij jullie zo snel mogelijk op de hoogte willen houden, zijn wij ook afhankelijk van de gegevens die wij dagelijks (zelfs uur na uur!) verkrijgen.

Daar waar in de eerste versie van het wetsontwerp zowat iedereen over dezelfde kam werd geschoren en er zowat een contractbreuk werd gepleegd mbt de eerder afgesloten akkoorden tussen de overheid en het Politiepersoneel (de basis waarop de personeelsleden gekozen hebben voor hun oud of nieuw statuut), zijn er ondermeer dankzij de inspanning van het VSOA Politie belangrijke wijzigingen aangebracht aan de teksten.

De laatste versie (dd. 18 december) van de tekst, die pas definitief zal zijn na stemming in plenaire vergadering in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, voorziet dat de leeftijdsvoorwaarden niet van toepassing zijn om vervroegd op pensioen te kunnen gaan:

1. – voor het rijdend personeel van de N.M.B.S. ,
2. – voor de geïntegreerde politie,
3. – voor de militairen.

Er blijft nog steeds een contradictie over : nml de hierboven vermelde bepaling (uitzondering voor de Politie), en het artikel 46 die spreekt over 40 loopbaanjaren.

Wij hebben echter de garantie gekregen van het SAT van de Minister van Binnenlandse zaken dat er deze morgen werd bepaald in het Kernkabinet dat de teksten zoals toegelicht in de memorie van toelichting de juiste zijn. Er werd ons gegarandeerd dat er een aanpassing van de wet zal komen.

De memorie van toelichting van het wetsontwerp bepaalt: “het personeel van de geïntegreerde politie” wordt momenteel niet beoogd door de maatregelen ter verhoging van de pensioenleeftijd en de loopbaan.

Blijft dus over : de berekening van het pensioen op de laatste 10 jaar (geldt niet voor de + 50 jarigen) van de loopbaan ipv de huidige regeling van de laatste 5 jaar.

Gezien het echter nog geen gewonnen zaak is, blijven we doorgaan met de acties van morgen, zoals voorzien in ons bericht van deze nacht, zodat men duidelijk maakt dat er niet gelachen wordt NOCH met het politiepersoneel, NOCH met het VSOA Politie.

Vincent GILLES – Nationaal Voorzitter
Vincent HOUSSIN – Nat. Ondervoorzitter

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..