Dossier Pensioenen : stand van zaken. Benieuwd of men woord zal houden…

art


Zaventem, 28 juli 2014

Ondertussen weet iedereen welke schade het arrest van het Grondwettelijk Hof dd. 10 juli 2014 heeft veroorzaakt. Het is duidelijk dat het de wetgever zelf is die initiatieven dient te nemen teneinde de verworven rechten te vrijwaren. Het is eveneens duidelijk dat er voor een echte oplossing een wet nodig is. Echter…, het parlement herneemt zijn werkzaamheden pas begin oktober. Het ziet er ook naar uit dat de eventuele wetgevende initiatieven pas dan zullen genomen worden na het parlementair verlof en/of nieuwe regeringsvorming.

Om die reden is een actie op korte termijn dan ook niet aan de orde.

Bijkomend zou een actie op dit moment schade kunnen veroorzaken en de reeds veroorzaakte schade alleen maar vergroten.

Dit betekent uiteraard niet dat er daarna geen acties kunnen volgen. Dit hangt onder meer af van de initiatieven die zullen volgen in het parlement, en of de overheid hun woord zal houden …

Uiteraard zitten wij ondertussen niet stil en houden wij contact met enkele belangrijke gesprekspartners die voornoemde initiatieven dienen te nemen.

Dit heeft al geleid tot een engagement van de Minister van pensioenen teneinde het laatste element van het arrest toe te passen in de ruime zin.

Dat wil zeggen dat iedereen – m.a.w. alle graden van het operationeel korps – die reeds een pensioenaanvraag had ingediend, kan op pensioen gaan, en niet enkel de officieren zoals in het arrest te lezen staat.

We weten dat dit voor de rest van het personeel natuurlijk geen geruststelling is, maar u zal begrijpen dat de dossiers die reeds werden aangevraagd dan ook als prioriteit dienden behandeld te worden.

U weet ook dat het niet onze gewoonte is om de leden blaasjes wijs te maken of ze te sussen. We beloven niets, integendeel, we zullen onze uiterste best doen om voor de rest van het personeel de verworven rechten te redden.

“Bovendien raken we niet aan de verworven rechten. Er zal nooit onzekerheid zijn over de rechten die in het verleden zijn opgebouwd. Dat is altijd de gouden regel geweest.” verklaarde de Minister van Pensioenen op 7 oktober 2013 in De Tijd.

De Minister van Binnenlandse zaken verklaarde in de pers “dat de wetgever soeverein blijft om indien nodig eventueel nieuwe bepalingen te treffen die verzoenbaar zijn met het bezwaar van het door het Grondwettelijk Hof weerhouden middel, en die tegelijkertijd stabiliteit willen creëren voor een zo groot mogelijk aantal personeelsleden”.

Benieuwd of men woord zal houden …en met u, indien nodig, zullen we hen op straat eraan herinneren, op het juiste moment !

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..