26.09.2014

Dossier « Pensioenen van politieambtenaren » : het Gemeenschappelijk Front ontvangen door de twee formateurs …

michelpeeters


Zaventem, 26 september 2014

Het Gemeenschappelijk Front werd door de twee formateurs ontvangen.

Het standpunt van het Gemeenschappelijk Front blijft hetzelfde en is niet voor interpretatie vatbaar : herstel van de verworven rechten EN een oplossing voor het probleem gesteld door het Grondwettelijk Hof.

De twee formateurs hebben ons het volgende meegedeeld :

Gezien hun specifieke toestand is het voor hen onmogelijk een oplossing voor te stellen ;

Maar ze erkennen wel dat het beroep van politiefunctionaris zwaar en gevaarlijk is ;

En ze garanderen dat de partners van de Zweedse coalitie zich hiervan bewust zijn EN hieraan een oplossing willen bieden ;

Zo garanderen ze dat de nieuwe regering een mandaat zal geven aan de twee toekomstige betrokken ministers (Binnenlandse Zaken en Pensioenen) om na hun inplaatsstelling naar de onderhandelingstafel te komen ;

En ze keren terug naar hun partners om te blijven werken aan een oplossing/voorstel en te komen onderhandelen van zodra de toekomstige regering in plaatst gesteld is. De oplossing zal deel uitmaken van en worden opgenomen in het regeerakkoord ;

Tenslotte gaan ze akkoord met een tweede vergadering om een stand van zaken te geven van de genomen richting en om verder in debat te gaan.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle