Dossier « politie pensioenen » en de verklaring van ACOD = het gemeenschappelijk front is niet dood ! Maar…trap niet in de verdeel en heers val.

betoging


Zaventem, 15 februari 2015

Het VSOA Politie verneemt via een Belga persbericht dat het ACOD het gemeenschappelijk front heeft verlaten en dat daardoor het gemeenschappelijk front gesloopt zou zijn.

Eerst en vooral moet u weten dat wij een tiental dagen geleden (dus voor de beslissing van ACOD) een vergadering hebben gehad met het gemeenschappelijk front. Tijdens deze vergadering werd in volledige transparantie de inhoud van deze eerder povere bilaterale (één vakorganisatie en overheid – zie verder) vergaderingen naar voor gebracht. Tevens hebben we laten weten dat deze praktijk ons ook niet aanstaat, maar iedereen zat op dezelfde lijn om verder samen te strijden voor één gezamenlijke eis. De houding van ACOD is daarom niet echt elegant maar ook niet echt intelligent. Laten we hopen dat de Franstalige vleugel van ACOD niet in deze val zal trappen.

Want stellen dat het gemeenschappelijk front gesloopt is omwille van de beslissing van het ACOD is een onjuiste conclusie. Wat is een gemeenschappelijk front ? Het is een verzameling van organisaties welke hetzelfde eisen en zich tijdelijk verenigen om gezamenlijke acties te organiseren. In dit concreet dossier “verlaat” het ACOD het gemeenschappelijk front… Maar blijft nog steeds de gezamenlijke eis verdedigen (waar wij zelfs niet aan twijfelen). Dus is er wel degelijk een gemeenschappelijk front.

Wat nog belangrijker is : bij het nemen van deze beslissing (zonder de andere partners daarvan in kennis te stellen) trappen ze in de val van het “verdeel en heers” principe. Wat was de bedoeling van deze povere bilaterale vergaderingen die exclusief voor twee organisaties werden georganiseerd ? In ieder geval dient deze doelstelling de belangen van de overheid.

Tot slot, met betrekking tot deze povere vergaderingen : de overheid start op basis van het regeerakkoord (pagina 35) welke wij totaal afwijzen. Daarom lijkt het alsof men mee stapt in de processie van Echternach waarbij de overheid telkens op een bijna ziekelijke manier terugkeert naar hun oorspronkelijke teksten uit het regeerakkoord. Het enige wat we onthouden is dat de overheid nu al zijn moed aan het samenrapen is om uiteindelijk naar de onderhandelingstafel te komen met nieuwe teksten.

Dus nog even geduld, want eindelijk gaan we weten hoe de politie geacht wordt door de politiek.

Conclusie : VSOA Politie herhaalt zijn wens om te kunnen werken in gemeenschappelijk front met slechts één eis dewelke wij reeds gedurende acht maand met hand en tand hebben verdedigd :

Herstel van de verworven rechten, een ad-hoc oplossing voor de officieren, en een en-regime pensioenstelsel voor de toekomstige politieambtenaren van maximum 58 jaar.

ER IS VOOR ONS GEEN ANDERE OPLOSSING MOGELIJK.

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..