22.04.2015

Dossier « Politiepensioen » : Betoging 24/04/2015 geannuleerd wegens dreigingsniveau ernstig (!!) voor deze manifestatie.

politie2


Zaventem, 22 april 2015

Betoging 24/04/2015 geannuleerd wegens dreigingsniveau ernstig (!!) voor deze manifestatie.

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle