17.04.2015

Dossier « Politiepensioen » : Het gemeenschappelijk vakbondsfront kondigt toekomstige acties aan !

vincents


Zaventem, 17 april 2015

Dossier « Politiepensioen » : Het gemeenschappelijk vakbondsfront kondigt toekomstige acties aan !

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle