28.03.2015

Dossier « Politiepensioenen » : Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert een persconferentie… en kondigt toekomstige actie aan !

politie


Zaventem, 28 maart 2015

Dossier « Politiepensioenen » : Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert een persconferentie… en kondigt toekomstige actie aan !

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle