01.04.2015

Dossier « Politiepensioenen » : Verwonderd over de reactie van de Minister, die niet de volledige waarheid vertelt.

vincents


Zaventem, 01 april 2015

Pensioendossier : Verwonderd over de reactie van de Minister, die niet de volledige waarheid vertelt.

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle