26.02.2015

Dossier « Politiepensioenen » : VSOA Politie verlaat de onderhandelingstafel!

art1


Zaventem, 26 februari 2015

Dossier « Politiepensioenen » : VSOA Politie verlaat de onderhandelingstafel!

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle