12.03.2015

Dossier « Politiepensioenen » : We waren aanwezig op het Comité A en hebben hier deelgenomen aan de onderhandelingen inzake het artikel 88/1

art3


Zaventem, 12 maart 2015

Dossier « Politiepensioenen » : We waren aanwezig op het Comité A en hebben hier deelgenomen aan de onderhandelingen inzake het artikel 88/1

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle