Dragen “boerka” en identiteitscontrole.

Zaventem, 03/08/2009

DRAGEN BOERKA EN IDENTITEITSCONTROLE
VSOA Politie wenst zich aan te sluiten bij de vele verontwaardigde reacties die zij mocht ontvangen met betrekking tot de politionele richtlijn in verband met de identiteitscontrole van personen, drager van een boerka.

Op geen enkel ogenblik kunnen wij ons akkoord verklaren met dergelijke richtlijn.

Iedere politiefunctionaris (man als vrouw) moet, rekening houdende met de wettelijke voorschriften terzake, ten allen tijde in staat zijn de identiteit vast te stellen van eender welke persoon welke zich op het Belgisch grondgebied bevindt. Het dragen van een boerka mag daaraan geen enkele afbreuk doen. Het gaat hier dus niet om het uitvoeren van een “fouillering” waarvoor andere regels gelden, maar enkel om vast te stellen dat een persoon wel degelijk diegene is voorkomende op een identiteitsbewijs of paspoort.

Nergens voorziet de wet in beperkende maatregelen voor mannelijke politieagenten om tot de loutere identificatie van een vrouw over te gaan. Daarenboven heeft men niet altijd een vrouwelijke collega ter beschikking en bijgevolg zou de maatregel in de praktijk onuitvoerbaar kunnen zijn.

Voorts kan deze richtlijn een direct gevaar betekenen voor zowel politieambtenaren als de rest van de maatschappij. Immers, personen met mindere eerbare intenties, hetweze autochtoon of allochtoon, Christen of Islamiet, zouden van een dergelijke beperking voor mannelijke politieambtenaren gretig gebruik kunnen maken om hun niet eerbare intenties in de praktijk om te zetten, vermits de kans om gecontroleerd te worden door deze richtlijn fel beperkt wordt.

VSOA – Politie kan zich dan ook niet akkoord verklaren met een herziening van de maatregel die een afzwakking ervan zou betekenen. Deze maatregel mag in geen enkel geval en onder geen enkele vorm hernomen worden in de bewuste politionele richtlijn.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..