Dramatische feiten Charleroi: VSOA politie vraagt een dringend hoog overlegcomité en doet een concreet voorstel

20.08.2020

Los van het gedrag, en dan vooral de Hitlergroet door de collega, waarvan wij ons als vakorganisatie distantiëren, willen we toch aandringen om zeer terughoudend te reageren en de collega’s niet zomaar te beschuldigen zonder kennis van zaken.

Het is duidelijk dat het hier gaat over meer dan een gewoon weerspannig persoon. Mogelijks spreken we over een medische oorzaak. Enkele symptomen hebben dan ook opvallende gelijkenissen van iemand die het zich in een staat bevindt van een “excited delirium syndroom” (EDS) of een psychose.

Het is al te gemakkelijk om de uitvoerders met de vinger te wijzen. Uiteindelijk hebben deze collega’s moeten ingrijpen omdat de persoon zijn eigen aan het verwonden was, wat mogelijks ook zeer zware gevolgen kon hebben.

Bovendien stellen we ons de vraag waar de leidinggevende officier op dat moment was en welke beslissingen er werden genomen.

Reeds enkel jaren vragen we aan de overheid om voor dergelijke zaken een procedure uit te werken. Dit in het belang van de betrokkene zelf, maar eveneens in het belang van de betrokken collega’s zodat ze bij dergelijke tussenkomsten een juridische houvast hebben en eveneens kunnen rekenen op de juiste juridische bescherming.

Echter, wanneer wij aan de overheid vragen wat er concreet dient te gebeuren bij bijvoorbeeld EDS, dan kan men – voor wat de politiediensten betreft – weinig concrete antwoorden bieden.

Wij zijn dan ook de mening toegedaan, gezien het medische aspect bij EDS, een psychose of een aandoening met gelijkaardige symptomen, dat deze persoon niet thuishoort in een politiecel, maar dit medisch dient behandeld te worden.

Daarom zullen wij aan de minister van Binnenlandse zaken vragen om het onderwerp te agenderen op het dringend hoog overlegcomité van 2 september.

Ons voorstel is dan ook tweeledig :

  1. Een procedure uit te werken waarbij in de toekomst bij vaststellingen van gelijkaardige symptomen de betrokken persoon niet meer over te brengen naar een politiecel, maar deze ter plaatse houden/fixeren en onmiddellijk via het communicatiecentrum een MUG te verwittigen die dan snel ter plaatse kan komen. Gezien het een medisch probleem is kan de MUG arts zich dan ook onmiddellijk ontfermen over de patiënt en hem overbrengen naar een spoeddienst i.p.v. naar een politiecel. Indien nodig kan de politie dan bijstand geven aan het MUG team en spoeddienst, maar dan wordt de patiënt in ieder geval verzorgd op de juiste plaats door de juiste deskundigen.

Gezien het probleem al meermaals is aangekaart vragen wij om dit dringend uit te werken om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden. Dit kan gebeuren op zeer korte termijn via een taskforce met alle nodige deskundigen rond de tafel. 

  1. Via de commissaris-generaal een dringende richtlijn te verspreiden dat bij bestuurlijke aanhoudingen de officier van bestuurlijke politie steeds ter plaatse komt. Tenslotte gebeuren deze aanhoudingen en opsluitingen onder zijn of haar verantwoordelijkheid.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..