Een collega geraakt door twee kogels in Barchon …

politie


Zaventem, 8 augustus 2014

Wij vernemen net het dramatische nieuws: een overvaller heeft met opzet het vuur geopend op 2 van onze collega’s van de wegpolitie, waarbij één collega ernstig verwond werd. Hij verkeert in levensgevaar!

Het VSOA Politie is eveneens gechoqueerd door het drama dat dit bij de naasten en de politie veroorzaakt, en wenst uit alle macht dat deze dag zo snel mogelijk een slechte herinnering wordt.

Maar het VSOA Politie moet hierop reageren, en moet het verband aantonen tussen dit drama EN het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 juli jongstleden, dat de politie uitsluit van de vrijstelling van de pensioenhervorming in het openbare ambt, waardoor zij als “gewone” ambtenaren worden beschouwd (dit is geen waardeoordeel). MAAR het zijn geen “gewone” ambtenaren en ze genieten niet van een “gunstregime” zoals een syndicaal afgevaardigde van Defensie beweerde in de media.

Deze vrijstelling was de enige erkenning van het gevaar die de functie met zich meebrengt; de enorme psychosociale last die weegt op de schouders van elke politiefunctionaris op het einde van zijn loopbaan.

Want het is onbetwistbaar dat telkens je in de patrouillewagen stapt, je misschien gebruik zal moeten maken van je dienstwapen of dat je het voorwerp kan uitmaken van geweld door derde, deze gevaren op het einde van je carrière ten dienste van de bevolking een last vormen, die de hoop op een vervroegd pensioen rechtvaardigen.

Dit drama moet de politici, in het kader van dit onderwerp, de ogen openen naar de beloftes die zij hebben gemaakt.

En het VSOA Politie kan tevens niet stilzwijgend blijven inzake het geweld tegen politiemensen. Sinds 3 jaar is dit het stokpaardje van het VSOA Politie en onder druk van een betoging van 4.000 man, hebben de twee bevoegde ministers hierop gereageerd. Maar het werk is nog niet rond! Er blijven nog essentiële zaken te realiseren, vooral op gebied van de magistratuur.

Dit drama, dat ons bezig houdt, moet de politici, in het kader van dit onderwerp, de ogen openen over het feit dat er nog werk aan de winkel is.

Het VSOA Politie hoopt vurig dat voor de ernstig verwonde collega en zijn naasten, deze dag snel tot een slechte herinnering vervaagt !
En het VSOA Politie eist van de politici dat ze zich hun verbintenissen herinneren ten opzichte van alle politiemensen!

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..