Een efficiëntere Politie… Reactie van het VSOA Politie mbt de intenties van de Minister

 

milquet

Wij willen benadrukken dat het VSOA Politie nooit zal aanvaarden dat een deel van de extra 2 miljard besparingen uit het budget van de Geïntegreerde Politie zal komen.  Wij zitten dan op dezelfde lijn van de Minister van Binnenlandse zaken.

Reeds in december 2011 bracht het VSOA Politie het memorandum uit dewelke een aantal maatregelen en ideeën voorstelde en een toekomstvisie inhield op de sector Politie.

Wij zijn dan ook verheugd om vast te stellen dat Mevrouw Milquet verschillende van deze voorstellen vermeldt in haar persmededeling.  Uiteraard dienen een aantal fundamentele voorwaarden vervuld te worden.

Wat de voordelen van een schaalvergroting betreft door het aantal leidinggevende functies te verminderen – bijvoorbeeld bij een fusie van verschillende politiezones – zou het VSOA Politie zijn akkoord kunnen geven wanneer men alle sociale aspecten van het personeel respecteert.  Men dient de nodige tijd te geven aan de betrokken personeelsleden zich te heroriënteren en zich te ontplooien mbt een efficiënt terreinwerk

Het systeem van vergoedingen en toelagen werd reeds verschillende malen op een oneerlijke manier onder de aandacht gebracht, alsof het geen eenvoudig systeem zou zijn, dat het een systeem voor “premiejagers” zou zijn … Het is inderdaad geen eenvoudig systeem, maar in tegenstelling van wat men soms beweert , is het geen systeem om de « premiejagers » te belonen. Het VSOA Politie stelt twee voorwaarden, voorwaarden die vanaf het begin van de discussie dienen ingeschreven te worden als basisprincipes : Geen enkele Politieambtenaar mag door deze hervorming verliezen.  Tevens dient deze hervorming een vereenvoudiging te beogen, geen besparing !

Het tuchtstatuut is niet zo ingewikkeld als men wil laten geloven.  Wij zijn er van overtuigd dat de Minister van Binnenlandse zaken daar ook zeer snel van overtuigd zal zijn, gelet op het feit dat het vaak bij dergelijke “moeilijke dossiers” over een miskenning van de rechten van verdediging gaat, alsook het met de voeten treden van de beginselen van behoorlijk bestuur.

Wat betreft de globale verbetering van de basisopleiding, en vooral het concept van de gehonoreerde opleiding – wat voor ons een essentieel element is om de rekrutering te garanderen, krijgt de Minister de volle steun van het VSOA Politie.

Het verminderen van de administratieve lasten, zoals het vereenvoudigen van de mobiliteitsprocedure,  voor de Politie lijkt ons een evidentie.  Wij ondersteunen elke initiatief die deze finaliteit heeft.

Wat betreft het herbekijken van de  “core-business” van de Politie (er zullen ongetwijfeld moeilijke politieke keuzes dienen gemaakt te worden) zullen wij eveneens onze steun geven, voor zover de sociale dialoog gerespecteerd wordt dewelke sociale maatregelen moet voorzien om een eventuele nieuwe functie in te vullen.

Om te besluiten, dienen de in beslag genomen misdaadgelden, terug te keren naar de Politiediensten om een betere dienstverlening te kunnen verzekeren naar de bevolking.

 

Vincent Gilles                                                                                             Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                                                                                   Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864                                                                                          +32485184952

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..