Een gemeenschappelijk Front « Politie » eist van de Regering en van de minister van Binnenlandse Zaken de uitvoering van de « afgesloten akkoorden »

art1
Zaventem, 03 oktober 2013

De vier vakorganisaties – ACOD ; NSPV; ACV-OD; VSOA-Politie – hebben een vakbondsfront gevormd omwille van :
1. De vaststelling dat afgesloten akkoorden, zowel deze uit het verleden als meer recentere, niet worden uitgevoerd of ergens geblokkeerd worden in “de pipeline”;
2. Een tweede vaststelling is dat dossiers die belangrijk worden geacht door de overheid wel enige vooruitgang kennen, zelfs aan een ongezien ritme, zoals: Tucht, basisvorming, functionele verloning, …

Wij stellen vast dat de akkoorden die in uitvoering zijn veelal zijn geblokkeerd door andere partners op regeringsniveau. Dit alles in het kader van hun bevoegdheid (budget, openbaar ambt, …). Het gemeenschappelijk vakbondsfront wijst dus niet alleen de Minister van Binnenlandse zaken met de vinger, maar het geheel van de regering die de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van de bevolking. Want doordat de vakorganisaties en hun achterban humeurig beginnen te worden, zullen potentiële acties mogelijks de dienstverlening aan de bevolking hypothekeren.

Ook hebben de vier vakorganisaties beslist elke deelname van diverse werkgroepen, alsook elke vergadering “en regime” (behalve voor de stakingsaanzeggingen) van het hoog overlegcomité en het onderhandelingscomité, te schorsen tot op het moment van de uitvoering van de akkoorden.

Dienovereenkomstig dringen wij aan op de concrete uitvoering van de afgesloten akkoorden en alle akkoorden uit het verleden. Wij zitten in een uitzonderlijke situatie die een uitzonderlijke behandeling vereist.

Wij verwachten dan ook van de minister Binnelandse Zaken:
1. Een buitengewonde vergadering van het onderhandelingscomité;
2. De uitvoering van alle akkoorden uit het verleden met een stand van zaken voor diegene die in uitvoering zijn, alsook een duidelijke zicht waar exact het dossier geblokkeerd is;
3. Haar aanwezigheid op deze vergadering, maar ook deze van een vertegenwoordiger van de Eerste Minster zetelend in naam van de regering;
4. De concrete uitvoering of deblokkering van de akkoorden die onder haar bevoegdheid vallen;
5. De concrete uitvoering of deblokkering van de akkoorden die onder de bevoegdheid vallen van andere leden van de regering.

Het is op deze basis dat wij zullen aanvaarden om opnieuw rond de tafel te zitten en te discuteren over de dossiers die blijkbaar zeer belangrijk zijn voor de politieke overheid.

Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..