Een VERBIJSTERENDE en SCHANDALIGE gerechtelijke beslissing (in de ogen van de politieambtenaren) naar aanleiding van de feiten te Silly : twee collega’s … van hun vrijheid beroofd !

 

justitiepaleis

Maandag in de vroege uren moest een team van twee agenten tussenkomen bij familiale moeilijkheden in Silly. Men moet vrouw en kinderen onttrekken aan het potentiële geweld van een vader die goed gekend is bij justitie en politie.  Hij wordt beschouwd als gewapend en gevaarlijk : u zal zelf kunnen oordelen.  De interventie verloopt chaotisch omdat het individu onze collega’s bedreigt en vervolgens de ruit van het dienstvoertuig stuk slaat … met een bijl.

Na het vertrek van deze ploeg, wordt op bevel van de magistraat met dienst naar aanleiding van de aanhoudende bedreigingen tijdens de ontzetting, beslist om terug ter plaatse te gaan met een tiental collega’s om betrokkene te interpelleren, Daar worden zij onthaald door de man met een kettingzaag in werking. Hij bedreigt hen ermee en benadert hen.  Zij moeten terugtrekken gezien de bedoelingen van de man die nog steeds op hen nadert ! Een eerste collega vuurt een waarschuwingsschot maar de man stopt niet.  Een andere collega schiet en raakt hem in de buik.

Op basis van het simpele verhaal van de feiten moet uw conclusie dezelfde zijn als die van ons : onze collega’s deden hun werk en niets anders dan hun werk.

En als we perfect toegeven dat deze feiten het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek moeten uitmaken, kunnen we niet aanvaarden wat er nog plaatsvond :

De substituut van wacht, na consultatie van de procureur des konings te Bergen, beroofde de twee collega’s (die gebruik maakten van hun wapen) van hun vrijheid ! 

Zij werden dan ook overgebracht naar het Cisam (gemeenschappelijk lokaal voor verhoor in het kader van Salduz te Bergen) door hun ontzette, walgende en teleurgestelde collega’s en vrienden … er zijn geen woorden voor.

Het is pas na een korte ondervraging door de onderzoeksrechter dat ze werden vrijgelaten rond 15 uur.

Het VSOA Politie – net als alle collega’s van Bergen en allen die deze informatie zullen vernemen – walgt van deze onwaarschijnlijke beslissing van de lokale gerechtelijke overheid.

Hoewel het niet onze bedoeling is om alle magistraten over dezelfde kam te scheren, zal deze VERBIJSTERENDE beslissing, die bij ons weten door geen enkel bewijs of feit ondersteund wordt, voor lange tijd de relatie tussen politie en magistratuur verstoren.  Hoe verwarrend kan dit zijn ?

Het VSOA Politie laat het daar niet bij.

Alle politieambtenaren zal gevraagd worden om hun solidariteit te tonen tegen een in hun ogen ONAANVAARDBARE behandeling van twee van de onzen.  Na een dergelijke behandeling : welke agent zal nog zijn wapen durven te trekken, of dit nu is om het leven van anderen of van zichzelf te redden ?

Tenslotte herhaalt VSOA Politie dat de minister van Binnenlandse Zaken een rondetafel zal organiseren betreffende « het geweld waarvan politieambtenaren slachtoffer zijn ».  Zij gaat momenteel over tot het bepalen welke de noodzakelijke actoren zijn om deel te nemen aan deze rondetafel, en het is evident dat de magistraten (parketmagistraten, onderzoeksrechters en zetelende rechters) hier hun plaats hebben.

Maar het is voor iedereen duidelijk dat als de aanwezige magistraten even open-minded zijn als de procureur des konings van Bergen denkt te moeten zijn ten opzichte van de dagelijkse moeilijkheden waarmee de politieambtenaren geconfronteerd worden … het niet goed zal verlopen.

Het lijkt ons dat deze voor de politie ONAANVAARDBARE beslissing het voorwerp moet uitmaken van een veroordeling door de Procureur-generaal, of door het college van Procureurs-generaal.  Dat zou een positief signaal zijn naar een korps dat in de moeilijkheden en het dagelijkse geweld niet nalaat om de politiedienst te zijn die zij is en die ten dienste staat van de bevolking.

Tenslotte zou de politiek het te gemakkelijk hebben om nu te zwijgen :  er is geen beter moment dan nu om wakker te worden en de zaken recht te zetten !

Een stille mars naar de trappen van het gerechtsgebouw van Bergen is gepland op 15 mei 2012 om 10.00 uur.  Verder info volgt.
icon Persmededeling : Feiten te Silly

Vincent GILLES – Nationaal Voorzitter                            Vincent HOUSSIN – Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..