Een zeer dringende hervorming van JUSTITIE dringt zich op !

Twee feiten maken duidelijk dat een reorganisatie zich opdringt:

– De onaanvaardbare miskleun in hoofde van het justitieapparaat, waarbij een van de vermoedelijke moordenaars van Kitty Van Nieuwenhuysen op vrije voeten dreigt te komen, doet eens te meer vragen rijzen met betrekking tot de efficiëntie van dat apparaat.

– Het recente feit dat een politieman, slachtoffer van zwaar geweld, niet eens verwittigd wordt dat de verdachte terecht moet staan, waardoor onze collega zijn rechten niet kon doen gelden, bevestigen enkel maar de hierboven vermelde vaststelling.

Het is van een ongehoord schande dat de justitiële administratie, op welk niveau dan ook, kan vergeten om de beroepsaanvraag van een aangehouden persoon door te sturen naar de bevoegde instanties en het is al even schandalig dat men “vergeet” een politieman in kennis te stellen dat de zaak lastens zijn agressor voorkomt.

Indien de vermoedelijke dader niet verdacht ware in een ander dossier en hiervoor niet zou kunnen gearresteerd worden, zo zou betrokkene gisteren de gevangenis hebben kunnen verlaten, bijna dag op dag één jaar na de tragische feiten waarbij onze collega het leven liet. Indien de raadsman van de in het tweede geval betrokken collega, niet allert ware geweest, zo zou deze laatste in de kou zijn blijven staan.

Hoe moet men aan de betrokkenen en hun familie uitleggen dat het systeem gefaald heeft?

Hoe kan dat systeem nog geloofwaardig zijn bij de burgers van dit land ?

Na de politiehervorming, die het rechtstreeks gevolg was van de ontsnapping van Marc Dutroux, is het na deze bijna “legale ontsnapping” van een van de vermoedelijke moordenaars van onze collega Kitty, alsook het feit dat nogmaals een politieman in de kou dreigde te blijven staan, zeer duidelijk dat een reorganisatie van justitie onafwendbaar is, zodat feiten zoals we die thans meemaken, nooit meer zouden kunnen voorvallen.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
VSOA – Politie

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..