Eindejaarstoelage : nog geen zekerheid inzake verhoging met 7 % !

Zaventem, 17/11/09
SYNDICALE INFO

EINDEJAARSTOELAGE,
DE VERHOGING VAN 7% IS NOG GEEN FEIT !!!

Tijdens het OCP 260 dd 17/11/09 werd de stakingsaanzegging van het gezamenlijk vakbondsfront betreffende de eindejaarspremie behandeld. De overheid deelde ons mede dat deze materie op de ministerraad van 30/10/09 werd besproken zoals ook de eindejaarspremie voor het personeel van het openbaar ambt. Ook volgens de overheid is de politie juridisch gebonden aan deze maatregel.

Maar, er werd ons tevens gezegd dat de minister van BinZ nog de nodige fondsen moest vinden om deze verhoging van 7% te betalen. In andere woorden, tot op heden heeft de overheid geen enkel formeel engagement aangegaan met de vakbonden betreffende de beschikbare geldelijke middelen die zouden toelaten deze maatregel uit te voeren.

Wij behouden de stakingsaanzegging.

Wij houden jullie op de hoogte van het vervolg, deze materie wordt opnieuw besproken op het OCP van 09 december 2009.

Alain Ysebaert
Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..