19.11.2009

Eindejaarstoelage : nog geen zekerheid inzake verhoging met 7 % !

Zaventem, 17/11/09
SYNDICALE INFO

EINDEJAARSTOELAGE,
DE VERHOGING VAN 7% IS NOG GEEN FEIT !!!

Tijdens het OCP 260 dd 17/11/09 werd de stakingsaanzegging van het gezamenlijk vakbondsfront betreffende de eindejaarspremie behandeld. De overheid deelde ons mede dat deze materie op de ministerraad van 30/10/09 werd besproken zoals ook de eindejaarspremie voor het personeel van het openbaar ambt. Ook volgens de overheid is de politie juridisch gebonden aan deze maatregel.

Maar, er werd ons tevens gezegd dat de minister van BinZ nog de nodige fondsen moest vinden om deze verhoging van 7% te betalen. In andere woorden, tot op heden heeft de overheid geen enkel formeel engagement aangegaan met de vakbonden betreffende de beschikbare geldelijke middelen die zouden toelaten deze maatregel uit te voeren.

Wij behouden de stakingsaanzegging.

Wij houden jullie op de hoogte van het vervolg, deze materie wordt opnieuw besproken op het OCP van 09 december 2009.

Alain Ysebaert
Nationaal Ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle