15.06.2020

Eindelijk ook eens goed nieuws!

Eindelijk ook eens goed nieuws!

U heeft waarschijnlijk via de media kennis gekregen van de beslissing van de regering om werkgevers aan te bevelen een “Corona”-cheque van 300 euro toe te kennen aan hun werknemers.

We hebben de minister van Binnenlandse Zaken hiervoor gecontacteerd om na te gaan of de personeelsleden van de politie hierop eveneens recht hebben. (wat volgens ons het geval is). Hij antwoordde als volgt:

  • De regeringspartners zijn voorstander van het idee;
  • Hij is er zelf 100% van overtuigd dat de personeelsleden van de politie van dit voordeel moeten kunnen genieten;
  • Hij zal daarom het resultaat van het debat in het Comité A afwachten;
  • In ieder geval zal hij zijn verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot onze sector.

Zeer binnenkort mogen wij hierover een concrete beslissing verwachten.

We moeten minister De Crem bedanken voor zijn engagement… in het belang van iedereen!

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle