27.09.2019

Eisenbundel 2020: Aantrekkelijkheid van de functie

Eisenbundel 2020: Aantrekkelijkheid van de functie

Wil men de geïntegreerde politie opnieuw attractief maken, dan dient er werk gemaakt te worden van een attractief statuut met respect voor verworven rechten, een betere verloning en een voldoende juridische en psychosociale bescherming.

Wij nodigen de overheid uit om daar snel werk van te maken!

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle