24.04.2019

Enquête Het Laatste Nieuws voor personeelsleden van de federale politie

Enquête Het Laatste Nieuws voor personeelsleden van de federale politie

Het Laatste Nieuws plant een dossier rond het tekort aan personeel en middelen bij de federale politie.

Om na te gaan welke invloed het personeelstekort heeft op de job van werknemers bij de federale politie, organiseert Het Laatste Nieuws een grootschalige enquête.

De enquête focust op 2 aspecten:

1) Hoe ervaart u het tekort aan personeel en middelen?
2) Welke invloed heeft dat volgens u op uw job?

De vragenlijst is beperkt (20 vragen) en neemt hooguit 6 minuten in beslag. Deelname is anoniem. De resultaten verschijnen binnenkort in Het Laatste Nieuws en op HLN.be

Alvast bedankt om via de bijgevoegde link deel te nemen. En deel deze gerust ook met collega’s.

https://nl.surveymonkey.com/r/HLNPOLITIE

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle