Erkenning van een ernstige en langdurige ziekte : Een overwinning voor VSOA POLITIE

De GPI 23 i.v.m. de ernstige en langdurige ziekten voorziet, dat een personeelslid hetwelk in disponibiliteit valt en daardoor op het wettelijke wachtgeld geplaatst wordt, pas na drie maanden een aanvraag kan indienen om zijn ziekte te laten erkennen als ernstig en langdurig. Iemand die deze erkenning bekomt, krijgt dan een wachtgeld gelijk aan 100% in plaats van het wachtgeld aan 60% van de wedde.

Gelet op het feit dat deze regel voor het openbaar ambt versoepeld werd, waardoor men in het openbaar ambt vanaf de eerste dag disponibiliteit deze aanvraag kan doen, had VSOA Politie de Minister op het vorig onderhandelingscomité gevat om deze regel te transponeren naar het statuut voor de geïntegreerde politie.

Op het onderhandelingscomité van 27 oktober 2009 heeft de overheid te kennen gegeven dat zij kan ingaan op ons voorstel. De nodige KB zijn in aanmaak.

Deze maatregel zal dan ook voor gevolg hebben dat personeelsleden die ernstig en langdurig ziek zijn, reeds vanaf de eerste dag dat zij op disponibiliteit vallen, een aanvraag kunnen indienen voor erkenning van die ziekte. Wanneer die zij die erkenning krijgen zullen zij onmiddellijk een wachtgeld van 100% ontvangen en dus niet meer gedurende drie maand op 60% terugvallen met dan de rompslomp van regularistaties die meestal pas maanden later worden doorgevoerd.

Deze zeer sociale maatregel zal de financiële toestand van hen die getroffen worden door ziekte zeker en vast ten goede komen.

Peter Vanisterbeek
Nationaal Informatiedirecteur

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..