FAQ procedure Copernicus

Antwoorden op veelgestelde vragen in verband met de procedure “Copernicus” (vakantiegeld)

{slide=Wie is betrokken in dit vonnis ?}
Het gaat over het lid van het operationeel kader,

  • Dat sinds 2002 nog steeds werkzaam is bij de lokale politie of de federale politie, ongeacht de evolutie van zijn loopbaan (overgang van het ene korps naar een ander korps)
  • Dat na 2002 werd gepensioneerd, voor de jaren gepresteerd na 2002
  • Dat na 2002 ontslag nam (of kreeg), voor de jaren gepresteerd na 2002
  • Dat na 2002 overleed, voor de jaren gepresteerd na 2002, op voorwaarde dat de erfgenamen zich kenbaar maken via notariële akte
  • Dat, ná 2002 maar vóór 2008, werd aangeworven bij de geïntegreerde politie (lokale of federale politie).

{/slide}
{slide=Zijn er procedurekosten voor het lid ?}
NEEN, alle kosten voor deze procedure worden gedragen door het VSOA Politie.
De term “…in mijn naam en voor mijn rekening…” is de klassieke formule die in rechtszaken gebruikt wordt in het mandaat.
Men moet dit in feite lezen als “… in mijn naam en voor mijn persoon…”

{/slide}
{slide=Welk is de uiterste datum om uw mandaat aan ons over te maken}
Het origineel mandaat, volledig ingevuld en ondertekend, dient UITERLIJK op 03 december 2010 toe te komen op het nationaal secretariaat te 1930 ZAVENTEM, Minervastraat 8.
Enkel de originele documenten die ons per POST overgemaakt worden of die op bovenstaand adres worden afgegeven, zijn geldig !!!

{/slide}
{slide=Hebt u mijn mandaat ontvangen ?}
Uiterlijk op 4 december 2010 zullen wij aan al onze afgevaardigden een lijst overmaken met de namen van de ontvangen mandaten.

Degenen die te laat toekomen moeten zich niet ongerust maken. Indien nodig zullen wij nadien een bijkomende wagon invoeren.

Om die reden heeft het geen enkele zin om de nationale zetel terzake te contacteren vóór die datum.

{/slide}

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..