Federale Politie op de rand van het Operationeel Failliet

OPGELEGDE BESPARINGEN LATEN NORMAAL FUNCTIONEREN NIET MEER TOE

Vorige week werden de vakorganisaties voor het politiepersoneel door de Commissaris Generaal geïnformeerd met betrekking tot de besparingen welke dienen te worden doorgevoerd te worden op het personeelsbudget van de federale politie.

Teneinde te kunnen voldoen aan de besparingsverplichtingen, zal er in 2009 en 2010 geen enkele vervanging meer kunnen doorgevoerd worden van personeel dat op natuurlijke wijze de Federale Politie zal verlaten ingevolge pensioen of naar aanleiding van mobiliteit naar de lokale politie. Over twee jaar gespreid zullen aldus om en bij de 700 vacant geworden bedieningen niet aangevuld worden. Dit betekent op twee jaar tijd een vermindering van het personeelsbestand met ongeveer 5 à 6 %.

Mobiliteitsprocedures welke recent werden opgestart, werden opgeschort omdat er zich onder de kandidaten, personeelsleden van de lokale politie bevinden. Men wil aldus “import” van personeel vermijden teneinde het personeelsbudget van de federale politie niet extra te belasten. Daardoor zullen er vele eenheden en diensten van de federale politie verstoken blijven van de broodnodige aanvullingen van hun effectieven.

De toestand is zonder meer catastrofaal te noemen. Vandaag wordt reeds vastgesteld dat sommige eenheden en diensten van de federale politie totaal onderbemand zijn om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Deze toestand zal bijgevolg nog verergeren.

Vorig weekend werd bekend dat men in Brussel vijf (5) verdachten in verschillende moordzaken heeft vrijgelaten omdat de assisenhoven van Brussel de overvloed aan zaken niet aankunnen. Met hun vrijlating wil men vermijden op een later tijdstip te stuiten op bezwaren van Europa met betrekking tot de lange duur van de voorhechtenis. VSOA Politie stelt zich de vraag hoe de bevolking maar ook de politiek zal reageren wanneer de federale Politie op haar beurt bekend dient te maken, hiertoe gedwongen om budgettaire redenen, dat sommige taken niet meer of niet meer naar behoren kunnen uitgevoerd voeren wegens personeelsgebrek. We zijn benieuwd of onze bewindvoerders zich dan ook in stilzwijgen zullen hullen zoals zij deden ten aanzien van het bericht van afgelopen weekend m.b.t. de Brusselse assisenhoven.

Onze ergste vermoedens werden niet tegengesproken: Niet enkel worden de personeelsleden van de lokale politie ontzegd om mobiliteit te maken naar de federale politie, maar ook en vooral moeten de personeelsleden van diensten van de federale politie die op dit ogenblik al fel onderbemand zijn, vernemen dat er geen verbetering in het vooruitzicht is, wel integendeel. VSOA Politie vreest dat hun motivatie zal er niet op zal vooruitgaan.

De federale Politie stevent zonder meer af naar een operationeel failliet !

VSOA – Politie zal op haar Nationaal Comité van 19 november 2009 de toestand analyseren doch kan nu al stellen niet te kunnen aanvaarden dat men een klasse begrafenis voorbereid van de federale politie. Hoe kan men anders een dergelijke onverantwoordelijke houding vanwege de beleidsvoerders verklaren. Deze zijn blijkbaar vergeten dat veiligheid een basisbehoefte is welke een prijs heeft en dat alleen de politiek verantwoordelijk voor het waarborgen van die veiligheid.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..