FEDOCLEAN laat weer van zich horen

art


Zaventem, 4 december 2014

Tijdens het OCP 328 van 25/09/2013 – en op uitdrukkelijke vraag van het VSOA Politie om de problematiek « FedoClean » (federaal project opgenomen in een politiek akkoord om het onderhoudspersoneel en de knowhow inzake onderhoud van gebouwen te centraliseren) in te schrijven op de dagorde OCP – had de overheid duidelijk geantwoord dat deelname van de federale politie aan dit project niet op de dagorde stond en dit om twee redenen : dit project was, volgens de woorden van de voorzitter van het OCP, « te nemen of te laten ». De federale politie wenste geen overdracht van het personeel maar wou enkel kennis uitwisselen. Niet meer of niet minder.

Wij vernemen van verschillende bronnen dat er een hardnekkig gerucht de ronde doet dat de federale politie zich toch gaat engageren in FedoClean met alle gevolgen vandien : uitwisseling van kennis maar ook overdracht van personeel.

Omdat wij er meer van willen weten, hebben wij een mail gestuurd waarin wij duidelijkheid vragen over de talloze geruchten en waar wij de overheid vragen om hierover te communiceren.

Hierbij het antwoord dat wij dertig minuten na onze tussenkomst mochten ontvangen :

“Ik kan enkel maar bevestigen dat het huidige engagement van de federale politie bestaat uit een deelname aan een denkoefening over een gebouw dat de federale politie gedeeltelijk bezet en meer bepaald de site Euro-station / Blerot (SPC Brussel). Wij hebben naar mijn bescheiden mening tot op heden geen enkel ander engagement genomen.”

Een zaak is zeker : wij blijven zeer aandachtig en doen er alles aan om hier jullie belangen te blijven verdedigen.

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..