Fedoclean

art2
Zaventem, 26 september 2013

In het kader van OptiFed, hetgeen een project is dat gedragen wordt door de regering, is er sprake van een bijkomend project dat raakt aan het reinigen van de federale overheidsgebouwen, genoemd fedoClean. Dit  bijkomend project heeft twee doelen : het bijeenvoegen van al het poetspersoneel tot één geheel ; een centrum te ontwikkelen om ervaringen te delen en normen te ontwikkelen.

Aangezien er vele geruchten beginnen te circuleren, berichten die vooral gebaseerd zijn op een persbericht van de Staat waarin staat dat het personeel van DSL betrokken zal zijn met alle gevolgen vandien voor het privéleven van zo’n zeshonderd personeelsleden, heeft het VSOA-politie gevraagd dit punt in te schrijven op de dagorde van het onderhandelingscomité.

Er werd ons bevestigd dat:
• De federale politie wel degelijk een waarnemersrol heeft in het kader van het project FedoClean ;
• Het advies gegeven door de CG in het kader van FedoClean is gematigd in de zin van:

o De federale politie is klaar om deel te nemen aan de ontwikkeling van het centrum  om ervaringen  te delen ;
o Maar de federale politie wil niet deelnemen aan de samenvoeging van haar personeelsleden met de andere personeelsleden en wil het geheel van het beheer behouden (voor diverse redenen o.a. dat onze gebouwen niet enkel bestaan uit burelen maar dat de normen toch hoger zijn dan deze van FedoClean). De federale politie was bereid om over te gaan tot een test met één gebouw maar kreeg als antwoord dat het bij FedoClean « alles of niets » was.

Het VSOA-Politie heeft aan de vertegenwoordiger CG voorgesteld om hieromtrent een officiële informatie aan het personeel te verspreiden en heeft aan de vertegenwoordiger van de Minister voorgesteld dat de Minister het standpunt van de CG bij de Kern zou verdedigen.

Deze zaak blijft dus te volgen – iedereen rond de tafel is het hierover eens – en wij houden jullie hieromtrent ook op de  hoogte.

Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..