Feiten Molenbeek

post_img_3

PERSMEDEDELING  09 juni 2012

Beekkant : « Geweld tegen politie is totaal onaanvaardbaar !

Het wordt tijd dat politiek en Justitie niet meer aarzelt en de ernst van de situatie inziet.

Een volledige bijstand aan slachtoffers van geweld tegen politie MOET worden gegarandeerd en gecoördineerd.

VSOA politie neemt opnieuw met verbijstering kennis van zware geweldpleging tegenover politieambtenaren, waarbij twee collega’s ernstig gewond raakten in het Metro station Beekkant te Molenbeek.  Buiten het feit dat dergelijk geweld onaanvaardbaar is, dient iedereen te beseffen in welke situatie we terecht gekomen zijn.

Volgens de beschikbare informatie voerden de collega’s een controleactie uit in het metrostation om de veiligheid op het openbaar vervoer te verhogen en in het kader van de strijd tegen de stadsbendes.  Daarbij werden vier personen geïnterpelleerd terwijl er plotseling een derde hen aanviel met een mes.  De twee collega’s geraakten ernstig gewond.  Beiden werden geraakt ter hoogte van de keel en de onderbuik, waarbij de dader duidelijk de intentie had om te doden.  De collega’s hadden zelfs niet de tijd om te reageren.

Volgens onze informatie gaat het om een extremist.  Deze individuen worden niet gesteund door de bevolking.  Hun acties vormen dan ook de meest extreme criminaliteit onder het valse voorwendsel van religie.

Na de gebeurtenissen van de voorbije week, na de publieke toespraken dewelke geen enkele twijfel meer laat omtrent de anti democratische intenties, blijkt dat nu ook zelfs de meest naïevelingen klaar hebben gezien

Vorige zaterdag hebben wij duidelijk gesteld dat de politie in een eerste linie staat in de strijd voor het behoud van de democratie.

Maar … Politiek en magistraten moeten stoppen met talmen ! De politie en de bevolking wacht op een standvastige en ondubbelzinnige reactie.

Er dienen hoogdringende maatregelen genomen te worden door de uitvoerende macht gevolgd door de rechterlijke macht.

Het VSOA Politie looft de reeds gedane inspanningen van de Minister van Binnenlandse zaken inzake het globaal plan tegen het geweld tegen Politieambtenaren.  Wij roepen met aandrang de andere partijen (Openbaar Ministerie, Rechters, Korpschefs en Burgemeester), om zich in te schrijven in het plan van de Minister om zo snel mogelijk te voorzien in een volledige en gecoördineerde bescherming en bijstand voor politieambtenaren, en een zware en effectieve bestraffing van alle daders van geweld tegen politie

Echter, nog steeds zijn er Korpschefs en Burgemeesters die zeer laks omgaan met de veiligheid van hun personeel.  Zo zijn er Politiezones die hun mensen nog steeds niet uitrusten met individuele kogelwerende vesten en/of slechts 1 permanentieploeg voorzien tijdens de nacht … Er zijn ook nog steeds +Korpschefs, Burgemeesters en zelfs rechters die de mening toegedaan zijn dat geweld tegen politie “inherent” aan de functie is.

Deze (on)verantwoordelijken van deze zones worden gewaarschuwd : indien er zich een ernstig incident voordoet waarbij collega’s gewond raken, zal het VSOA Politie niet aarzelen om de nodige gerechtelijke  procedures te starten tegen de verantwoordelijken van die zones !

De politie doet al het nodige opdat alle rechten van eenieder zouden blijven gerespecteerd worden.  Maar het is net zo dringend dat men interesse zou tonen voor hun bescherming en bijstand.  De uiteenzetting van vrijdag avond en de feiten van vandaag laten er geen twijfel over bestaan dat deze extremisten vijanden zijn van de politie en de democratie.

Vincent Gilles

Président National

+32475304864

Vincent Houssin

Nationaal Ondervoorzitter

+32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..