Feiten te Mortsel: het VSOA Politie wenst valse informatie recht te zetten en steunt de betrokken collega’s!

milquet

Zaventem, 22 februari 2013

Feiten te Mortsel: het VSOA Politie wenst valse informatie recht te zetten en steunt de betrokken collega’s! 

Wat het voorval betreft, welke zich heeft voorgedaan te Mortsel en waar alle media het momenteel over hebben, wenst het VSOA Politie een foutieve informatie recht te zetten welke momenteel wordt rondgestuurd: wij hebben ter zake nooit een onderzoek gevraagd. Het VSOA Politie had tot op heden, betreffende dit dramatisch gebeuren, nog niets gecommuniceerd.

Desalniettemin, is de tijd aangebroken om in casu te communiceren gelet op het feit dat we vaststellen dat voornoemde zaak, enerzijds, aanzienlijke proporties neemt en, anderzijds, omdat er vastgesteld wordt dat er bij bepaalde overheden een zekere ongerustheid vastgesteld wordt.

Het is immers zo dat uit een uittreksel van het persagentschap Belga, blijkt dat de Minister van Binnenlandse Zaken aan de politiezone de schorsing van één van de betrokken collega’s gevraagd heeft.

Dit is volkomen ongepast en ook niet opportuun: deze feiten dateren immers reeds van 3 jaar geleden en wanneer men de reportage van het televisieprogramma « Panorama » in detail en tot het einde bekijkt, stelt men vast dat de collega’s als speelbal fungeerden tussen 2 actoren, die een rol spelen op beleidsmatig vlak: enerzijds, de magistraat van wacht en, anderzijds, de psychiater.

Dit maakt dus deel uit van een duidelijk politiek signaal naar de burger toe, een grove fout waarvan de collega het slachtoffer zal zijn, en dit, is onaanvaardbaar.

Het blijkt, zonder in detail te treden, dat de collega’s duidelijke richtlijnen hebben ontvangen en dat er geen 36 manieren waren om deze uit te voeren.

Gedurende gans de reportage, ziet men heel duidelijk hoe de collega’s het slachtoffer tot rede proberen te brengen, duidelijk verveeld met de situatie, die blijkbaar onlosmakelijk verbonden is door een niet-akkoord op juridisch-medisch vlak.

Voor bepaalde onervaren ogen, lijkt de laatste scène – deze waarbij het drama zich voordoet – zich daadwerkelijk uit het proportionaliteitskader en uit het subsidiariteitskader te begeven. Maar dit is geenszins het geval voor het operationeel personeelslid, die een minimum aan terreinervaring heeft en voor diegene, die op de hoogte is van de ongelooflijke kracht, die een persoon, in een toestand van « delirium », kan ontwikkelen, wanneer betrokkene zich in een identieke of gelijkaardige toestand bevindt zoals die van de overledene.

De collega’s aan de schandpaal nagelen, is vanzelfsprekend een oplossing uit gemakzucht, welke we geenszins kunnen aanvaarden.

Wij wensen in herinnering te brengen dat er momenteel een gerechtelijk onderzoek lopende is, zonder dat deze op enige gegronde manier de schorsing van een politieambtenaar legitimeert.

Als conclusie, heeft de Liga der Mensenrechten haar gebruikelijk betoog gehanteerd: het politioneel geweld is te vaak aan de dagorde. Men dient te weten dat op jaarbasis, van de 38.000 politieambtenaren ten dienste van de bevolking, 107 (0,3 %) gebruik maken van ongepast of ongewild geweld en derhalve vervolgd worden voor deze feiten; terwijl 1.068 (3 %) slachtoffer waren van bepaalde vormen van geweld, zonder enige vorm van vervolging. Laten wij dus aub de volledige schuld niet in de schoenen van het politioneel apparaat schuiven!

 

 

Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..