Gemeenschappellijk vakbondsfront : Sectoraal eisenbundel – bedrog door de overheid !

BRUSSEL, 30/04/2008 – PERSMEDEDELING

Sectoraal eisenbundel – bedrog door de overheid !!!!
GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT VOOR DE POLITIE GAAT OVER TOT ACTIE

 


Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront voor de Politiediensten heeft op 30 april 2008 een evaluatie gemaakt van de stand van zaken m.b.t. tot haar sectoraal eisenbundel 2005-2008. Dit werd aan de overheid alsmede diverse politieke partijen overgemaakt begin 2008. De onderhandelingen werden opgestart op 13 februari. Op 14 maart heeft het Gemeenschappelijk Vakbondsfront kennis genomen van het standpunt van de overheid. Dit kwam noch meer noch minder neer op het feit dat de overheid terzake geen standpunt kon of wilde innemen.

De vakbonden hebben dan ter kennis gebracht dat zij wensten ontvangen te worden door de Eerste Minister en dit uiterlijk op 14 april 2008, bij ontstentenis waarvan zij zouden overgaan tot acties. Deze vraag werd nogmaals schriftelijk herhaald middels een brief verstuurd aan de Premier.

Vandaag stellen we vast dat we in feite terug naar af zijn gegaan. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront voelt zich alweer bedrogen door de overheid. Deze situatie is niet van aard om in een sfeer van vertrouwen te kunnen blijven verder werken.

Gelet op de houding van de overheid heeft het Gemeenschappelijk Vakbondsfront vandaag beslist over te gaan tot acties voor het voltallige personeel van de geïntegreerde politie. Deze acties worden vanaf vandaag voorbereid en kunnen allerhande vormen aannemen. Het is de wens van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront om bij deze acties niet de bevolking te gijzelen, maar de overheid te raken waar dit het hardst mogelijk is.

Namens het gemeenschappelijke vakbondsfront,

Jan SCHONKEREN VSOA – Politie
Liliane LEMAUVAIS ACOD
Philip VANHAMME NSPV
André HENNAU ACV-OD

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..