Gemeenschapswachten

politie


Zaventem, 05 maart 2014

KB BETREFFENDE DE OVERGANG VAN EEN BETREKKING VAN GEMEENSCHAPSWACHT OF GEMEENSCHAPSWACHT-VASTSTELLER NAAR EEN BETREKKING VAN AGENT VAN POLITIE : Hadden ze dit voorstel moeten voorleggen op 1 april, dan hadden we het niet geloofd

Reeds voor de tweede maal werd een ontwerp KB en MB voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties om de gemeenschapswachten te laten doorstromen naar een functie van agent van politie.
Hadden ze dit voorstel moeten voorleggen op 1 april, dan hadden we het niet geloofd.  Wie bedenkt nu zoiets ??

Naar de werkelijke bedoeling van dit voorstel hebben we het raden. Wij kunnen ons echter niet van de indruk ontdoen dan men omwille van problemen qua statuut en subsidies, deze oorspronkelijke “tewerkstellingsmaatregel” nu bij de Politie wil dumpen.

Men gaat diegene die drie jaar ervaring hebben als gemeenschapswacht, niet alleen een andere – dan alle andere burgers –  selectieproef laten afleggen, men zou ze bovendien nog vrijstellen van bepaalde opleidingen en stages.
Drie jaar ervaring, in wat ?? Men gaat de job van een gemeenschapswacht nu toch niet beginnen vergelijken met die van een agent van politie ?

Als men de huidige gemeenschapswachten toch wil laten doorstromen naar de Politie, dan is het niet meer dan normaal dat ze alle, en vooral dezelfde,  proeven dienen af te leggen zoals gelijk welke andere burger.

 

Vincent Gilles                    Vincent Houssin
Président National             Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864                 +32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..