Genoeg is genoeg – Actie op 23/10/2013 te Brussel

betoging
Zaventem, 14 oktober 2013

De vier vakorganisaties ACOD – NSPV – ACV-OD en VSOA Politie hebben een vakbondsfront gevormd omwille van :

– de eis naar dringende concrete maatregelen om het geweld op politieambtenaren streng aan te pakken.

– het uitblijven van deze concrete maatregelen en initiatieven, zowel op het niveau van de Minister van Binnenlandse Zaken, als op het niveau van de Minister van Justitie.

– Een strengere en effectieve bestraffing van dit soort daders is een absolute noodzaak !

Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept u daarom massaal op om op woensdag 23/10/2013 om 14.00 uur stipt aanwezig te zijn te 1000 Brussel, Congreskolom gelegen aan de Congresstraat.

Vanuit het verzamelpunt zal een optocht worden georganiseerd naar de Wetstraat 16.

Wij roepen ondertussen de Vaste Commissie van de Lokale Politie op om een duidelijk standpunt te communiceren waaruit blijkt dat zij de politiemensen op het terrein steunen.

Tevens verzoeken wij alle korpschefs en leidinggevenden om aanwezig te zijn, om zodoende hun steun te betuigen in de strijd tegen geweld op politieambtenaren.

Concrete en gedetailleerde info volgt later !
Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..