Gevangenissen : REACTIVERING van onze NATIONALE stakingsaanzegging Politie !

Persmededeling/Syndicaal bericht – 27 september 2011

Gevangenissen :  REACTIVERING van onze NATIONALE stakingsaanzegging Politie !

Het VSOA Politie beschikt over een nationale stakingsaanzegging « gevangenissen » die ten allen tijde kan geactiveerd worden.

Wij vernemen dat het bewakingspersoneel van de gevangenis van Verviers gestart is met een wilde staking. Dit noodzaakt op het allerlaatste moment een reorganisatie van de dienstroosters van het personeel van de politiezone Vesdre, waardoor deze personeelsleden hun privé-leven overhoop gehaald wordt en hun veiligheid in gevaar komt.

Wij herhalen dat er een protocol-akkoord bestaat tussen de syndicale organisaties van de sector gevangenissen en de minister van Justitie, waarin het respecteren van een redelijke termijn tussen een onderhandeling zonder succes en de aanvang van een stakingsactie is voorzien. Deze termijn is – opnieuw – niet gerespecteerd.

Wij oordelen niet over de relevantie van de eisen die tot deze zoveelste wilde staking in de gevangenissen hebben geleid.

VSOA-Politie REACTIVEERT de NATIONALE stakingsaanzegging.

Dit betekent dat elke politieambtenaar met dienst bevolen, en die niet is opgevorderd, vanaf 27/09/2011 om 17 uur kan staken….tot wij deze actie opheffen.

Vincent Gilles
Président national
+32475304864

Vincent Houssin
Nationale Ondervoorzitter
+32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..