« Geweld tegen Politie » : Aanpak Justitie en Politiek gaat weer de verkeerde kant uit!

art2

« Geweld tegen Politie » : Aanpak Justitie en Politiek gaat weer de verkeerde kant uit!

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van de feiten in Molenbeek waarbij een vrouw in niqab een controle van de politie weigerde en zich daarbij – tot in de burelen toe – hevig verzette.

Bij de gerechtelijke arrestatie kwam het tot een “schermutseling” waarbij de vrouw één van de agenten verwondde door het toedienen van een kopstoot. Bilan : gebroken neus en twee gebroken tanden !!

De beslissing van het parket tart elke verbeelding : Onmiddellijke vrijlating om haar later te verhoren !!! Met andere woorden :

– Is de betrokken dader veel eerder vrij dan zelfs nog maar het proces-verbaal werd getypt !!!

– Ontmoedigt men bewust of onbewust de politiemensen om in de toekomst nog hun werk te doen.

Of zoals een rechter uit Brugge het laatste verwoordde : “het gevaar en het risico op kwetsuren zijn derhalve inherent aan het door ieder van de burgerlijke partijen gekozen beroep”. Of hoe anno 2012 er nog steeds magistraten en rechters zijn die het bijna normaal vinden dat Politiemensen werk onbekwaam worden geslagen… hoe wereldvreemd kan men zijn ? Gelukkig bestaan er tegenwoordig ook magistraten die het geweld tegen Politie absoluut niet normaal vinden, en mee willen werken aan een betere bescherming van de functie, en een strengere bestraffing van de dader.

Als kriek op de taart ontstonden er “uiteraard” achteraf nog wat rellen voor het commissariaat en in de omliggende straten : gooien van stenen, vernietiging van infrastructuur …. Deze rellen zijn dan ook volledig misplaatst en disproportioneel. Opvallend was dan ook de initiële hypocriete houding van Burgemeester en Korpschef die de “gemoederen ter plaatse bedaarden”…, en een “laag profiel houding” oplegden aan de politie …

Het “kat en muis spelletje” toelaten kan ernstige gevolgen hebben, want het zou betekenen dat er straffeloosheid heerst en ordeverstoring dus tegenwoordig wordt getolereerd … Qua signaal naar de maatschappij en naar de politiemensen toe, kan dat tellen.

Gelukkig, maar laattijdig, heeft de Burgemeester een samenscholingsverbod afgekondigd.

Echter, vonden er opnieuw zeer agressieve rellen plaats (gelukkig gaat het over een zeer kleine minderheid, waarbij de overgrote meerderheid van de moslimbevolking niets te maken hebben met deze organisatie). Tevens werd er een persconferentie georganiseerd waarbij de versie van de betrokken vrouw naar voor werd gebracht : het betrof meer een haattirade die geen concrete elementen bracht, noch een fout van de politie kon aantonen, maar duidelijk een antidemocratische motivatie naar voor bracht dat zelfs door de meest naïeve niet langer kan genegeerd worden.

En uiteraard zullen alle politieke partijen verkondingen, in het kader van de verkiezingen, dat veiligheid in Brussel een prioriteit is …

Dit politiek engagement kan echter maar werkelijkheid worden wanneer de harde beslissingen zeer snel worden genomen. De aarzeling door de lokale overheden is een attitude dewelke de politiek best niet meer herhaalt ten opzichte van bewegingen die de democratie willen ruïneren (de boodschap die vrijdag werd verspreid is zeer duidelijk op dit gebied).

Er dienen dringende maatregelen worden genomen door de uitvoerende macht, dewelke dienen opgevolgd te worden door justitie.

Op die manier kan de politie de beslissingen uitvoeren en laten respecteren, met respect voor ieders rechten. Maar het is eveneens zeer dringend om zich te interesseren in de bescherming en bijstand van de politiemensen zelf …want de uiteenzetting die wij vrijdagavond hoorden laat geen enkele twijfel dat bepaalden zich vijandig gedragen tegenover de politie en de democratie.

icon Persmededeling Feiten te Molenbeek

Vincent Gilles – Président National +32475304864                                       Vincent Houssin – Nationaal Ondervoorzitter +32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..