Geweld tegen Politie : Collega’s aangevallen met een bijl, dader wordt vrijgelaten !

politie2

Zaventem, 18 oktober 2012

Persmededeling

Geweld tegen Politie : Collega’s aangevallen met een bijl,  dader wordt vrijgelaten !

Het VSOA Politie neemt met verbazing kennis van de feiten in de Politiezone Stavelot-Malmédy waarbij een man – goed gekend bij de politie en gerecht voor gewelddelicten – een politieman aanviel met een bijl waarbij hij ongetwijfeld de intentie had te doden.  Daarna viel hij tevens de andere collega’s aan die tussen kwamen om de dader te overmeesteren.  Verschillende collega’s geraakten bij deze interventie gewond.

De verbazing wordt compleet wanneer wij dienen vast te stellen, in volle bespreking met de voogdijministers over een globaal plan tegen het geweld ten opzichte van Politieambtenaren – en waarbij de magistratuur eveneens deel uitmaakt van deze besprekingen – dat de onderzoeksrechter de feiten niet erg genoeg VOND om de betrokken dader aan te houden.

Wij stellen wel vast dat de Parketmagistraat wel in de richting van de genomen engagementen (tijdens bovenvermelde besprekingen) heeft gereageerd.

Het VSOA Politie dient dus opnieuw te constateren dat bepaalde onderzoeksrechters nog steeds niet begrijpen dat men moet stoppen met aarzelen, en vooral dat het noodzakelijk is dat hun beslissingen bijdragen tot het bestrijden van het geweld tegen de politieambtenaren.

Het VSOA Politie wenst te herhalen dat wij respect hebben voor het principe van de onafhankelijkheid van de Onderzoeksrechter, MAAR het is ondenkbaar – wanneer de feiten en bewijzen evident zijn en niets een voorwaardelijke invrijheidstelling rechtvaardigt daar we over een moordpoging spreken – dat een dergelijke onaanvaardbare beslissing voor de politiemensen ook zonder gevolg blijft van de kant van de Voorzitter van de rechtbank.

Er dient een sterk signaal gegeven te worden door de bevoegde overheden ten opzichte van deze Onderzoeksrechter daar de ontevredenheid bij de Politiemensen steeds groeit en de kloof tussen Politie en Justitie steeds groter wordt.

 

Vincent GILLES – Nationaal Voorzitter +32475-304864

Vincent HOUSSIN – Nationaal Ondervoorzitter +32485-184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..