Geweld tegen politie : Politiek en magistraten moeten stoppen met talmen

justitiepaleis

Persmededeling, Zaventem – 03 augustus 2012

Het wordt tijd dat politiek en Justitie niet meer aarzelt en de ernst van de situatie inziet.

Een volledige bijstand aan slachtoffers van geweld tegen politie MOET worden gegarandeerd en gecoördineerd.

Er dienen echte straffen worden uitgesproken !

 

VSOA politie neemt de laatste dagen opnieuw met verbijstering kennis van zware geweldpleging tegenover politieambtenaren, waarbij collega’s ernstig gewond raakten in Mechelen en Vilvoorde.  Buiten het feit dat dergelijk geweld onaanvaardbaar is, dient iedereen te beseffen in welke situatie we terecht gekomen zijn.

Politiek en magistraten moeten stoppen met talmen ! De politie en de bevolking wacht op een standvastige en ondubbelzinnige reactie.  Men moet niet verwonderd zijn ! Het zijn hun wetten en beleid die uitgevoerd worden !

Het is bovendien zeer goedkoop dat men de beslissing van de onderzoeksrechter mengt met de problematiek van Brussel-Halle Vilvoorde.  Want … ook in Vlaanderen zijn er nog steeds rechters die geweld tegen de politie “inherent aan de functie vinden”.

Toestanden waarbij jongerenbendes de macht over de straat proberen te grijpen, buurten terroriseren, auto’s in brand steken en politiemensen aanvallen, waren vroeger enkel denkbaar in grootsteden.  Ondertussen, door een gebrek aan krachtdadig optreden van onze beleidsmensen, hebben ze het in België zo ver geschopt, dat ook nu kleinere steden door dergelijke bendes worden geterroriseerd.

Er dienen hoogdringende maatregelen genomen te worden door de uitvoerende macht gevolgd door de rechterlijke macht.

Het VSOA Politie looft de reeds gedane inspanningen van de Minister van Binnenlandse zaken inzake het globaal plan tegen het geweld tegen Politieambtenaren.  Wij roepen met aandrang de andere partijen op(Openbaar Ministerie, Rechters, Korpschefs en Burgemeester), om zich in te schrijven in het plan van de Minister om zo snel mogelijk te voorzien in een goede bescherming en bijstand voor politieambtenaren, en een zware en effectieve bestraffing van alle daders van geweld tegen politie.

Wij roepen een halt toe aan het geitenwollensokkenbeleid, waarbij daders onmiddellijk worden vrijgelaten, straffen met uitstel worden uitgesproken, voorwaardelijke straffen worden opgelegd, straffen die nooit uitgevoerd worden, of alternatieve werkstraffen worden uitgesproken.

Wij zijn er ons van bewust dat men niet alle daders een gevangenisstraf kan geven, doch echte werkstraffen kunnen een alternatief zijn.

De politie doet al het nodige opdat alle rechten van eenieder in de democratie zouden blijven gerespecteerd worden.  Het wordt tijd dat ook politici en rechters ook de rechten van politieambtenaren “au serieux” zouden nemen.

Vincent Gilles Nationaal Voorzitter
Vincent Houssin Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..